Hội nghị Cán bộ – Viên chức năm học 2018 – 2019

Trung thu cho em năm 2018

Bảng tham chiếu tỷ lệ % hưởng lương hưu từ năm 2017 – 2022 theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm trẻ em năm 2018

Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019

Hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2018

Giao lưu Trò chơi dân gian các CĐCS khối trường học xã Phước Hòa

Lễ Tổng kết năm học 2017 – 2018

Hội nghị Cán bộ – Viên chức năm học 2018 – 2019
Trung thu cho em năm 2018
Bảng tham chiếu tỷ lệ % hưởng lương hưu từ năm 2017 – 2022 theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm trẻ em năm 2018
Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019
Hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2018
Giao lưu Trò chơi dân gian các CĐCS khối trường học xã Phước Hòa
Lễ Tổng kết năm học 2017 – 2018
Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy