Lễ công nhận Trường TH Phước Hòa B đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2

Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023

Thời gian biểu học tập, sinh hoạt, ăn ngủ tại trường năm học 2022 – 2023

Đại hội Chi bộ Tiểu học Phước Hòa B nhiệm kỳ 2022 – 2025

Tuyền truyền Luật giao thông đường bộ 2022

Tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho học sinh khối 4,5

Chùm sách hay cho thiếu nhi trong Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Ngày tựu trường đặc biệt – đánh bay Covid

Lễ công nhận Trường TH Phước Hòa B đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2
Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023
Thời gian biểu học tập, sinh hoạt, ăn ngủ tại trường năm học 2022 – 2023
Đại hội Chi bộ Tiểu học Phước Hòa B nhiệm kỳ 2022 – 2025
Tuyền truyền Luật giao thông đường bộ 2022
Tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho học sinh khối 4,5
Chùm sách hay cho thiếu nhi trong Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
Ngày tựu trường đặc biệt – đánh bay Covid
Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy