Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020 – 2021 và tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2020 – 2021

Top 10 cuốn sách thiếu nhi hay nhất dành cho bé từ 0 đến 10 tuổi

Vui hội Trăng rằm 2020

Lễ khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

Sinh nhật công đoàn viên quý 3 năm 2020

Lễ Phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021

Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021

Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020 – 2021 và tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020
Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2020 – 2021
Top 10 cuốn sách thiếu nhi hay nhất dành cho bé từ 0 đến 10 tuổi
Vui hội Trăng rằm 2020
Lễ khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020
Sinh nhật công đoàn viên quý 3 năm 2020
Lễ Phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021
Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021
Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy