Họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018)

Chương trình Giao lưu văn nghệ và biểu diễn thời trang chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018)

Hội thi nấu ăn và thi các trò chơi dân gian chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018)

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

Đại hội Chi đoàn Trường Tiểu học Phước Hòa B nhiệm kỳ 2018 – 2019

Họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018)

Đại hội Liên đội trường Tiểu học Phước Hòa B nhiệm kỳ 2018 – 2019

Hội nghị Cán bộ – Viên chức năm học 2018 – 2019

Họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018)
Chương trình Giao lưu văn nghệ và biểu diễn thời trang chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018)
Hội thi nấu ăn và thi các trò chơi dân gian chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018)
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018
Đại hội Chi đoàn Trường Tiểu học Phước Hòa B nhiệm kỳ 2018 – 2019
Họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018)
Đại hội Liên đội trường Tiểu học Phước Hòa B nhiệm kỳ 2018 – 2019
Hội nghị Cán bộ – Viên chức năm học 2018 – 2019
Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy