Những cuốn sách thiếu nhi hay nhất dành cho học sinh Tiểu học

Hoạt động trải nghiệm “Ngày hội STEM – Kết nối yêu thương”

Sinh hoạt chuyên đề “Một số biện pháp rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh lớp 1 thông qua môn Toán”

Cuộc thi Internet Olympiads of English (IOE) vòng huyện năm học 2023 – 2024

Trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ” năm 2023

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2023

Hội Khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023 – 2024

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC HOÀ B NĂM HỌC 2023 – 2024

Những cuốn sách thiếu nhi hay nhất dành cho học sinh Tiểu học
Hoạt động trải nghiệm “Ngày hội STEM – Kết nối yêu thương”
Sinh hoạt chuyên đề “Một số biện pháp rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh lớp 1 thông qua môn Toán”
Cuộc thi Internet Olympiads of English (IOE) vòng huyện năm học 2023 – 2024
Trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ” năm 2023
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2023
Hội Khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023 – 2024
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC HOÀ B NĂM HỌC 2023 – 2024
Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy