Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
2919/CT-BGDĐT10/8/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoChỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục Tải về
3960/QĐ-BGDĐT28/09/2017Phòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" Tải về
20/2017/TT-BGDĐT03/10/2017Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập Tải về
3902/BGDĐT-VP23/08/2017Phòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2017-2018 Tải về
15/2017/TT-BGDĐT09/06/2017Phòng GD & ĐT Phú GiáoThông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ [...] Tải về
28/2009/TT-BGDĐT06/12/2009UBND huyện Phú GiáoThông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông Tải về
03/2014/TT-BTTTT28/04/2014Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tư quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Tải về
01/2014/TT-BGDĐT16/03/2014Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Tải về