Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
265/QĐ-THPHB11/10/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm học 2022 - 2023 Tải về
264/QĐ-THPHB11/10/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật năm học 2022 - 2023 Tải về
263/QĐ-THPHB11/10/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" năm học 2022 - 2023 Tải về
262/QĐ-THPHB11/10/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, đạo đức và công tác học sinh năm học 2022 - 2023 Tải về
261/QĐ-THPHB11/10/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp năm học 2022 - 2023 Tải về
249/QĐ-THPHB10/10/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của trường TH Phước Hòa B Tải về
235/KH-THPHB04/10/2022Trường TH Phước Hòa BKế hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2022 - 2023 Tải về
234/QĐ-THPHB04/10/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện 3 công khai năm học 2022 - 2023 Tải về
194/QĐ-THPHB20/09/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập tổ kiểm tra nội bộ trường TH Phước Hòa B năm học 2022 - 2023 Tải về
193/QĐ-THPHB20/09/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường TH Phước Hòa B năm học 2022 - 2023 Tải về
187/QĐ-THPHB16/09/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc ban hành quy chế thu - chi các khoản thu - chi thỏa thuận, thu hộ - chi hộ, phí căn tin năm học 2022 - 2023 Tải về
186/QĐ-THPHB12/09/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế thu - chi các khoản thu - chi thỏa thuận, thu hộ - chi hộ, phí căn tin năm học 2022 - 2023 Tải về
184/KH-THPHB08/09/2022Trường TH Phước Hòa BKế hoạch thu các khoản phục vụ giáo dục, chăm sóc học sinh từ kinh phí ngoài ngân sách năm học 2022 - 2023 Tải về
179/QĐ-THPHB05/09/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc phân công nhiệm vụ cho CBGVNV trong nhà trường năm học 2022 - 2023 Tải về
178/QĐ-THPHB05/09/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2022 - 2023 Tải về
177/QĐ-THPHB05/09/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Tổ chuyên môn, tổ văn phòng năm học 2022-2023 Tải về
30/08/2022Trường TH Phước Hòa BThông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường TH Phước Hòa B, năm học 2022 - 2023 Tải về
30/08/2022Trường TH Phước Hòa BThông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2022 - 2023 Tải về
30/08/2022Trường TH Phước Hòa BThông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2022 - 2023 Tải về
152/QĐ-THPHB22/08/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban quản lý cơ sở vật chất năm học 2022 - 2023 Tải về
151/QĐ-THPHB22/08/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo nhà trường năm học 2022 - 2023 Tải về
164/KH-THPHB20/08/2022Trường TH Phước Hòa BKế hoạch dự kiến các khoản chi cho hoạt động giáo dục, chăm sóc học sinh từ kinh phí ngoài ngân sách năm học 2022 - 2023 Tải về
30/06/2022Trường TH Phước Hòa BThông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2021 - 2022 Tải về
92/KH-THPHB27/04/2022Trường TH Phước Hòa BKế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối HK II năm học 2021 - 2022 Tải về
49/KH-THPHB09/02/2022Trường TH Phước Hòa BKế hoạch phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong nhà trường năm học 2021 - 2022 Tải về
48/KH-THPHB09/02/2022Trường TH Phước Hòa BKế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì cho học sinh năm học 2021 - 2022 Tải về
39/QĐ-THPHB07/02/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện công tác bán trú năm học 2021 - 2022 Tải về
37/QĐ-THPHB07/02/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc ban hành nội quy làm việc của nhân viên phục vụ nhà bếp, căn tin, bảo mẫu trong thực hiện công tác bán trú năm học 2021 - 2022 Tải về
36/QĐ-THPHB07/02/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định thành lập tổ tự quản VSATTP lớp bán trú năm học 2021 - 2022 Tải về
08/KH-THPHB06/01/2022Trường TH Phước Hòa BPhương án xử lý khi có trường hợp nghi ngờ mắc covid 19, xử lý khi phát hiện người nhiễm covid 19, trong nhà trường Tải về
07/KH-THPHB06/01/2022Trường Th Phước Hòa BKế hoạch Test covid-19 đáp ứng công tác phòng, chống dịch covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong nhà trường trong nhà trường khi học sinh đi học trở lại Tải về
04/01/2022Trường TH Phước Hòa BQuy định về công tác vệ sinh, khử khuẩn hằng ngày năm học 2021 - 2022 Tải về
01/KH-THPHB04/01/2022Trường TH Phước Hòa BKế hoạch công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường và các biện pháp đáp ứng công tác phòng, chống dịch covid 19 ... năm học 2021 - 2022 Tải về
295/KH-THPHB12/12/2021Trường TH Phước Hòa BKế hoạch tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp từ ngày 27/12/2021 và các biện pháp đáp ứng công tác ... năm học 2021 - 2022 Tải về
268/QĐ-THPHB10/11/2021Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc ban hành quy chế chuyên môn Tải về
269/QĐ-THPHB10/11/2021Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc ban hành nội quy trường học Tải về
221/KH-THPHB12/10/2021Trường TH Phước Hòa BKế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022 Tải về
114/KH-PHB26/08/2021Trường TH Phước Hòa BKế hoạch Tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
113/QĐ-THPHB25/08/2021Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập tổ tư vấn tâm lý học sinh năm học 2021 - 2022 Tải về
112/QĐ-THPHB25/08/2021Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban quản lý cơ sở vật chất năm học 2021 - 2022 Tải về
111/QĐ-THPHB25/08/2021Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2021 - 2022 Tải về
110/QĐ-THPHB24/08/2021Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng năm học 2021 - 2022 Tải về
109/QĐ-THPHB24/08/2021Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc phân công nhiệm vụ cho CBGVNV trong nhà trường năm học 2021 - 2022 Tải về
108/QĐ-THPHB24/08/2021Trường TH Phước Hòa BQuyết định phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo nhà trường năm học 2021 - 2022 Tải về
86/KH-THPHB07/06/2021Trường TH Phước Hòa BKế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022 Tải về
27/05/2021Trường TH Phước Hòa BThông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2020 - 2021 Tải về
27/05/2021Trường TH Phước Hòa BThông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2020 - 2021 Tải về
27/05/2021Trường TH Phước Hòa BThông báo cam kết chất lượng giáo dục của Trường TH Phước Hòa B năm học 2020 - 2021 Tải về
27/05/2021Trường TH Phước Hòa BThông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, và nhân viên của trường tiểu học năm học 2020 - 2021 Tải về
26/KH-THPHB19/02/2021Trường TH Phước Hòa BPhương án đón học sinh trở lại trường và phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học năm học 2020-2021 Tải về
25/KH-THPHB16/02/2021Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch tổ chức giảng dạy, ôn tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
24/KH-THPHB10/02/2021Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong nhà trường Tải về
207/KH-THPHB26/10/2020Trường TH Phước Hòa BKế hoạch phát triển giáo dục Trường TH Phước Hòa B giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
205/KH-THPHB23/10/2020Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch năm học 2020 - 2021 Tải về
131/QĐ-THPHB11/09/2020Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Trường TH Phước Hòa B Tải về
124/QĐ-THPHB10/09/2020Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó năm học 2020 - 2021 Tải về
123/QĐ-THPHB10/09/2020Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Tổ chuyên môn, Tổ bộ môn, Tổ văn phòng năm học 2020 - 2021 Tải về
122/QĐ-THPHB10/09/2020Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc phân công nhiệm vụ cho CBGVNV trong nhà trường năm học 2020 - 2021 Tải về
15/KH-THPHB11/02/2020Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCov Tải về
11/KH-THPHB03/02/2020Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona gây ra Tải về
10/QĐ-THPHB03/02/2020Trường Tiểu học Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona Tải về
190/KH-THPHB02/10/2019Trường TH Phước Hòa BKế hoạch thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2019 - 2020 Tải về
189/BC-THPHB02/10/2019Trường TH Phước Hòa BBáo cáo kết quả thực hiện công tác 3 công khai năm học 2018 - 2019, tình hình thực hiện công khai đầu năm học 2019 - 2020 và định hướng quản lý công tác 3 công khai tại cơ sở giáo dục năm 2019 - 2020 Tải về
188/QĐ-THPHB02/10/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2019 - 2020 Tải về
149/NQ-THPHB30/08/2019Trường TH Phước Hòa BNội quy làm việc của nhân viên phục vụ nhà bếp, căn tin, bảo mẫu bếp ăn bán trú trong trường học năm học 2019 - 2020 Tải về
150/KH-THPHB30/08/2019Trường TH Phước Hòa BKế hoạch triển khai việc sử dụng tiết kiệm điện trong nhà trường năm học 2019 - 2020 Tải về
143/QĐ-THPHB27/08/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử trong nhà trường năm học 2019 - 2020 Tải về
137/QĐ-THPHB23/08/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập tổ tư vấn tâm lý học sinh năm học 2019 - 2020 Tải về
133/KH-THPHB19/08/2019Trường TH Phước Hòa BKế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 - 2020 Tải về
126/QĐ-THPHB16/08/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập tổ chuyên môn, tổ bộ môn, tổ văn phòng năm học 2019 - 2020 Tải về
127/QĐ-THPHB16/08/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2019 - 2020 Tải về
130/QĐ-THPHB16/08/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo nhà trường năm học 2019 - 2020 Tải về
132/QĐ-THPHB16/08/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc phân công CBGVNV thực hiện công tác bán trú năm học 2019 - 2020 Tải về
125/QĐ-THPHB16/08/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc phân công nhiệm vụ cho CBGVNV trong nhà trường năm học 2019 - 2020 Tải về
129/QĐ-THPHB16/08/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban quản lý cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020 Tải về
102/QĐ-THPHB30/05/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập ban tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020 Tải về
101/KH-THPHB30/05/2019Trường TH Phước Hòa BKế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020 Tải về
78/KH-THPHB24//04/2019Trường TH Phước Hòa BKế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017 - 2022 Tải về
04/KH-THCSNT11/02/2019Trường THCS Nguyễn TrãiKế hoạch tuyển sinh lớp 6 tạo nguồn năm học 2019 - 2020 Tải về
268/KH-THPHB26/12/2018Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm "Xuân đầm ấm - Tết yêu thương" chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Tải về
18/KH-LĐ18/10/2018Liên đội Trường TH Phước Hòa BKế hoạch tổ chức giao lưu "Văn nghệ, thời trang" mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm học 2018 - 2019 Tải về
234/ĐL-HKPĐ-THPHB20/10/2018Trường Tiểu học Phước Hòa BĐiều lệ Hội khỏe Phù đổng cấp trường năm học 2018 - 2019 Tải về
20/09/2018Trường TH Phước Hòa BĐăng ký thi đua năm học 2018 - 2019 Tải về
197/NQ-THPHB01/10/2018Trường TH Phước Hòa bNghị quyết Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2018 - 2019 Tải về
196/CK-THPHB01/10/2018Trường TH Phước Hòa BBản cam kết trách nhiệm hợp đồng tập thể năm học 2018 - 2019 Tải về
195/QĐ-THPHB01/10/2018Trường TH Phước Hòa BQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trường Tiểu học Phước Hòa B Tải về
53/KH-THPHB18/04/2018Trường TH Phước Hòa BKế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 Tải về
50/KH-THPHB17/04/2018Trường TH Phước Hòa BKế hoạch tổ chức kiểm tra cuối năm học 2017 - 2018 Tải về
05/KH-THPHB15/01/2018Trường TH Phước Hòa BKế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề tháng 1 năm học 2017-2018 Tải về
256/KH-THPHB11/12/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch triển khai, quản lý và sử dụng tủ sách lớp học Tải về
245/KH-THPHB04/12/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2017 - 2018 Tải về
244/BC-THPHB04/12/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BBáo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường từ năm học 2011-2012 đến năm học 2016-2017 Tải về
235/KH-THPHB08/11/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Anh - cụm 3 năm học 2017-2018 Tải về
234/KH-THPHB08/11/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch tháng 11 năm học 2017-2018 Tải về
220/QĐ-THPHB30/10/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BQuyết định thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử Trường Tiểu học Phước Hòa B Tải về
219/QĐ-THPHB30/10/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BQuyết định ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Tải về
230/KH-THPHB03/11/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 11 năm học 2017-2018 Tải về
227/KH-THPHB01/11/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm học 2017-2018 Tải về
176/KH-THPHB19/09/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch năm học 2017-2018 Tải về
204/KH-THPHB11/10/2016Trường TH Phước Hòa BKế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016 - 2020 Tải về