Lễ kết nạp đảng viên năm 2022

Sáng ngày 14/4/2022 Chi bộ Tiểu học Phước Hòa B đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho cô Nguyễn Thị Hằng. Nâng tổng số đảng viên lên 20 đồng chí.

e8ef5e36a39862c63b89

Đồng chí Hồ Suyền – Phó Bí thư Chi bộ đọc quyết định kết nạp

5c1ef11f0fb1ceef97a0

Đ/c Trần Thị Minh Huệ – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trao quyết định kết nạp, đ/c Nguyễn Thị Hiếu – Phó Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng cho đ/c Nguyễn Thị Hằng

3dea6e1993b752e90ba6

Đ/c Nguyễn Thị Hằng tuyên thệ