Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
L1T2-C10/01/2018Lê Thị Mỹ DiễmKế hoạch bài dạy Lớp 1 (Tuần 2 - Buổi chiều) Tải về
L1T2-S10/01/2018Lê Thị Mỹ DiễmKế hoạch bài dạy Lớp 1 (Tuần 2 - Buổi sáng) Tải về
L1T1-C10/01/2018Lê Thị Mỹ DiễmKế hoạch bài dạy Lớp 1 (Tuần 1 - Buổi chiều) Tải về
L1T1-S10/01/2018Lê Thị Mỹ DiễmKế hoạch bài dạy Lớp 1 (Tuần 1 - Buổi sáng) Tải về