Hội nghị Viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023 và Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021 – 2022

Sáng ngày 08/10/2022 Trường TH Phước Hòa B đã tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2022 – 2023 và tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021 – 2022.

a1417b0d760cb152e81d

Đoàn chủ tịch báo cáo tại hội nghị

Đến dự hội nghị có ông Lê Thành Công – Phó Ban đại diện cha mẹ học sinh trường tiểu học Phước Hòa B, cùng toàn thể CBGVNV nhà trường.

Hội nghị đã thống nhất đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí:

1. Đ/c Trần Thị Minh Huệ – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng

2. Đ/c Nguyễn Thị Hiếu – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS.

3. Đ/c Nguyễn Bá Quyết – Chi ủy viên, TVTB-CNTT

Thư ký hội nghị: Đ/c: Trần Thị Hồng Thắm – Bí thư Chi đoàn

Tại hội nghị đoàn chủ tịch đã thông qua các báo cáo và kế hoạch dự thảo gồm:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022; dự thảo kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023; báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị viên chức năm học 2021 – 2022 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị; báo cáo kiểm điểm tránh nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch, công tác năm học 2021 – 2022; báo cáo công khai tài chính (trong và ngoài ngân sách); báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021 – 2022 và dự thảo phương hướng thi đua của năm học 2022 – 2023; Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động trường TH Phước Hòa B từ năm học 2022-2023; Báo cáo kết quả thảo luận ở các tổ khối và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, viên chức.

Hội nghị đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho các báo cáo và dự thảo kế hoạch, thay mặt đoàn chủ tịch đồng chí Trần Thị Minh Huệ đã trả lời chất vấn của hội nghị và lấy ý kiến hội nghị về các văn bản và chỉ tiêu thi đua.

d96a5f826d83aaddf392

Hội nghị biểu quyết về các báo cáo, dự thảo kế hoạch và chỉ tiêu thi đua

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hiếu – Chủ tịch CĐCS báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ công đoàn năm học 2021-2022; và đồng chí Nguyễn Thị Châm – Trưởng ban thanh tra nhân dân Báo cáo hoạt động của Ban TTND năm học 2021-2022 và phương hướng hoạt động Ban TTND năm học 2022-2023.

Tại hội nghị đ/c Trần Thị Minh Huệ – Bí Thư Chi bộ, Hiệu trưởng cũng đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua năm học 2021 – 2022.

Một số hình ảnh tại hội nghị

2bd76cd361d2a68cffc3

6566ad0da00c67523e1d

f0772fb21db3daed83a2

Đ/c Nguyễn Thị Châm – Trưởng ban TTND báo cáo tại hội nghị

2db14a017900be5ee711

Các đồng chí nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2021 – 2022

f26186a6e8ab2ff576ba

Đ/c Trần Thị Minh Huệ – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trao giấy khen của UBND huyện cho tập thể Tổ Tiếng Anh – Tin học

7d28829fb39e74c02d8f

Đ/c Trần Thị Minh Huệ – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trao giấy khen của UBND huyện cho 06 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiên

4ac0e053d152160c4f43

Đ/c Nguyễn Thị Hiếu – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trao giấy khen của Sở GD&ĐT cho 03 cá nhân đạt thành tích trong phong trào đổi mới sáng tạo

0b1982cbb2ca75942cdb

Đ/c Trần Thị Minh Huệ – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trao giấy khen của UBND huyện cho Công đoàn cơ sở trường

7546590a690bae55f71a

Đ/c Trần Thị Minh Huệ – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trao giấy khen của UBND huyện cho cô Đặng Thị Thu Hà đạt thành tích trong hoạt động công đoàn

3d5a29f34ad28d8cd4c3

Ký kết thi đua và cam kết hợp đồng trách nhiệm tập thể 

f2f15f5f6e5ea900f04f

Đ/c Lê Thị Thắng – Trưởng ban nữ công trao giấy khen của UBND huyện cho cô Nguyễn Thị Phương Thảo đạt thành tích trong phong trào thi đua 2 giỏi

0f87db04ea052d5b7414

Đ/c Nguyễn Thị Hiếu – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trao giấy khen của LĐLĐ huyện Phú Giáo cho cô Trần Thị Hồng Thắm đạt thành tích trong hoạt động công đoàn761c8bb079bdbee3e7ac

Đ/c Trần Thị Minh Huệ  và đ/c Nguyễn Thị Hiếu trao giấy khen của CĐCS cho các cá nhân đạt thành tích trong hoạt động công đoàn

e6789e41af40681e3151