Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Phòng GD & ĐT Phú GiáoTruyền thông về Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo Năm học 2022– 2023 Tải về
Phòng GD & ĐT Phú GiáoTăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo năm [...] Tải về
21/KH-PGDĐT03/03/2023Phòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi [...] Tải về
56/PGDĐT-CNTT03/03/2023Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bình Dương Số Tải về
04/2022/QĐ-UBND10/01/2023Phòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng [...] Tải về
265/QĐ-THPHB11/10/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm học 2022 - 2023 Tải về
264/QĐ-THPHB11/10/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật năm học 2022 - 2023 Tải về
263/QĐ-THPHB11/10/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" năm học 2022 - 2023 Tải về
262/QĐ-THPHB11/10/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, đạo đức và công tác học sinh năm học 2022 - 2023 Tải về
261/QĐ-THPHB11/10/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp năm học 2022 - 2023 Tải về
249/QĐ-THPHB10/10/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của trường TH Phước Hòa B Tải về
235/KH-THPHB04/10/2022Trường TH Phước Hòa BKế hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2022 - 2023 Tải về
234/QĐ-THPHB04/10/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện 3 công khai năm học 2022 - 2023 Tải về
194/QĐ-THPHB20/09/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập tổ kiểm tra nội bộ trường TH Phước Hòa B năm học 2022 - 2023 Tải về
193/QĐ-THPHB20/09/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường TH Phước Hòa B năm học 2022 - 2023 Tải về
187/QĐ-THPHB16/09/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc ban hành quy chế thu - chi các khoản thu - chi thỏa thuận, thu hộ - chi hộ, phí căn tin năm học 2022 - 2023 Tải về
186/QĐ-THPHB12/09/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế thu - chi các khoản thu - chi thỏa thuận, thu hộ - chi hộ, phí căn tin năm học 2022 - 2023 Tải về
184/KH-THPHB08/09/2022Trường TH Phước Hòa BKế hoạch thu các khoản phục vụ giáo dục, chăm sóc học sinh từ kinh phí ngoài ngân sách năm học 2022 - 2023 Tải về
179/QĐ-THPHB05/09/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc phân công nhiệm vụ cho CBGVNV trong nhà trường năm học 2022 - 2023 Tải về
178/QĐ-THPHB05/09/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2022 - 2023 Tải về
177/QĐ-THPHB05/09/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Tổ chuyên môn, tổ văn phòng năm học 2022-2023 Tải về
30/08/2022Trường TH Phước Hòa BThông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường TH Phước Hòa B, năm học 2022 - 2023 Tải về
30/08/2022Trường TH Phước Hòa BThông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2022 - 2023 Tải về
30/08/2022Trường TH Phước Hòa BThông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2022 - 2023 Tải về
152/QĐ-THPHB22/08/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban quản lý cơ sở vật chất năm học 2022 - 2023 Tải về
151/QĐ-THPHB22/08/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo nhà trường năm học 2022 - 2023 Tải về
164/KH-THPHB20/08/2022Trường TH Phước Hòa BKế hoạch dự kiến các khoản chi cho hoạt động giáo dục, chăm sóc học sinh từ kinh phí ngoài ngân sách năm học 2022 - 2023 Tải về
30/06/2022Trường TH Phước Hòa BThông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2021 - 2022 Tải về
92/KH-THPHB27/04/2022Trường TH Phước Hòa BKế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối HK II năm học 2021 - 2022 Tải về
49/KH-THPHB09/02/2022Trường TH Phước Hòa BKế hoạch phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong nhà trường năm học 2021 - 2022 Tải về
48/KH-THPHB09/02/2022Trường TH Phước Hòa BKế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì cho học sinh năm học 2021 - 2022 Tải về
39/QĐ-THPHB07/02/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện công tác bán trú năm học 2021 - 2022 Tải về
37/QĐ-THPHB07/02/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc ban hành nội quy làm việc của nhân viên phục vụ nhà bếp, căn tin, bảo mẫu trong thực hiện công tác bán trú năm học 2021 - 2022 Tải về
36/QĐ-THPHB07/02/2022Trường TH Phước Hòa BQuyết định thành lập tổ tự quản VSATTP lớp bán trú năm học 2021 - 2022 Tải về
07/KH-THPHB06/01/2022Trường Th Phước Hòa BKế hoạch Test covid-19 đáp ứng công tác phòng, chống dịch covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong nhà trường trong nhà trường khi học sinh đi học trở lại Tải về
08/KH-THPHB06/01/2022Trường TH Phước Hòa BPhương án xử lý khi có trường hợp nghi ngờ mắc covid 19, xử lý khi phát hiện người nhiễm covid 19, trong nhà trường Tải về
01/KH-THPHB04/01/2022Trường TH Phước Hòa BKế hoạch công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường và các biện pháp đáp ứng công tác phòng, chống dịch covid 19 ... năm học 2021 - 2022 Tải về
04/01/2022Trường TH Phước Hòa BQuy định về công tác vệ sinh, khử khuẩn hằng ngày năm học 2021 - 2022 Tải về
295/KH-THPHB12/12/2021Trường TH Phước Hòa BKế hoạch tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp từ ngày 27/12/2021 và các biện pháp đáp ứng công tác ... năm học 2021 - 2022 Tải về
268/QĐ-THPHB10/11/2021Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc ban hành quy chế chuyên môn Tải về
269/QĐ-THPHB10/11/2021Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc ban hành nội quy trường học Tải về
221/KH-THPHB12/10/2021Trường TH Phước Hòa BKế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022 Tải về
114/KH-PHB26/08/2021Trường TH Phước Hòa BKế hoạch Tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
113/QĐ-THPHB25/08/2021Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập tổ tư vấn tâm lý học sinh năm học 2021 - 2022 Tải về
112/QĐ-THPHB25/08/2021Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban quản lý cơ sở vật chất năm học 2021 - 2022 Tải về
111/QĐ-THPHB25/08/2021Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2021 - 2022 Tải về
110/QĐ-THPHB24/08/2021Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng năm học 2021 - 2022 Tải về
109/QĐ-THPHB24/08/2021Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc phân công nhiệm vụ cho CBGVNV trong nhà trường năm học 2021 - 2022 Tải về
108/QĐ-THPHB24/08/2021Trường TH Phước Hòa BQuyết định phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo nhà trường năm học 2021 - 2022 Tải về
1042/TB-SGDĐT15/06/2021Sở GD&ĐT tỉnh Bình DươngThông báo nội dung, cách thức thực hiện kiểm tra, sát hạch vòng 2 đối với người dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2021 - 2022 Tải về
1006/SNV-CCVC14/06/2021Sở Nội Vụ tỉnh Bình DươngHướng dẫn bổ sung công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 - 2022 Tải về
86/KH-THPHB07/06/2021Trường TH Phước Hòa BKế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022 Tải về
397/TB-UBND04/06/2021UBND huyện Phú GiáoThông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo năm học 2021 - 2022 Tải về
27/05/2021Trường TH Phước Hòa BThông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2020 - 2021 Tải về
27/05/2021Trường TH Phước Hòa BThông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2020 - 2021 Tải về
27/05/2021Trường TH Phước Hòa BThông báo cam kết chất lượng giáo dục của Trường TH Phước Hòa B năm học 2020 - 2021 Tải về
27/05/2021Trường TH Phước Hòa BThông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, và nhân viên của trường tiểu học năm học 2020 - 2021 Tải về
826/TB-SGDĐT12/05/2021Sở GD&ĐT tỉnh Bình DươngThông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2021 - 2022 Tải về
1217/QĐ-UBND07/05/2021UBND tỉnh Bình DươngQuyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh bổ sung Danh mục SGK lớp 1 ... năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về
26/KH-THPHB19/02/2021Trường TH Phước Hòa BPhương án đón học sinh trở lại trường và phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học năm học 2020-2021 Tải về
25/KH-THPHB16/02/2021Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch tổ chức giảng dạy, ôn tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
24/KH-THPHB10/02/2021Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong nhà trường Tải về
209/SGDĐT-TCCB03/02/2021Sở GD&ĐT tỉnh Bình DươngCông văn triển khai Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập Tải về
02/2021/TT-BGDĐT02/02/2021Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập Tải về
28/2020/TT-BGDĐT20/11/2020Trường Tiểu học Phước Hoà BThông tư 28/2020/TT-BGDĐT Tải về
207/KH-THPHB26/10/2020Trường TH Phước Hòa BKế hoạch phát triển giáo dục Trường TH Phước Hòa B giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
205/KH-THPHB23/10/2020Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch năm học 2020 - 2021 Tải về
131/QĐ-THPHB11/09/2020Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Trường TH Phước Hòa B Tải về
124/QĐ-THPHB10/09/2020Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó năm học 2020 - 2021 Tải về
123/QĐ-THPHB10/09/2020Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Tổ chuyên môn, Tổ bộ môn, Tổ văn phòng năm học 2020 - 2021 Tải về
122/QĐ-THPHB10/09/2020Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc phân công nhiệm vụ cho CBGVNV trong nhà trường năm học 2020 - 2021 Tải về
1583/BGDĐT-GDTC07/05/2020Bộ GD&ĐTCông văn số 1583/BGDĐT-GDTC về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học Tải về
95/PGDĐT-NGLL03/04/2020Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoTham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên internet "Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19" Tải về
19/2020/NĐ-CP31/03/2020Chính PhủNghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Tải về
77/PGDĐT-NGLL19/03/2020Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoCông văn về việc chấn chỉnh nề nếp chuyên môn trong thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19 Tải về
410/SGDĐT-CTTTPC16/03/2020Sở GD&ĐT tỉnh Bình DươngCông văn hướng dẫn xử lý các trường hợp sốt, ho, khó thở tại trường học Tải về
15/KH-THPHB11/02/2020Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCov Tải về
11/KH-THPHB03/02/2020Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona gây ra Tải về
10/QĐ-THPHB03/02/2020Trường Tiểu học Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona Tải về
369/PGDĐT14/11/2019Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoNhắc nhở CBGVNV lưu ý khi sử dụng mạng xã hội và phòng tránh việc lừa đảo qua điện thoại Tải về
190/KH-THPHB02/10/2019Trường TH Phước Hòa BKế hoạch thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2019 - 2020 Tải về
189/BC-THPHB02/10/2019Trường TH Phước Hòa BBáo cáo kết quả thực hiện công tác 3 công khai năm học 2018 - 2019, tình hình thực hiện công khai đầu năm học 2019 - 2020 và định hướng quản lý công tác 3 công khai tại cơ sở giáo dục năm 2019 - 2020 Tải về
188/QĐ-THPHB02/10/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2019 - 2020 Tải về
1540/BHXH-VP03/09/2019BHXH tỉnh Bình DươngCông văn hưởng ứng và tham gia viết bài dự thi cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT" Tải về
149/NQ-THPHB30/08/2019Trường TH Phước Hòa BNội quy làm việc của nhân viên phục vụ nhà bếp, căn tin, bảo mẫu bếp ăn bán trú trong trường học năm học 2019 - 2020 Tải về
150/KH-THPHB30/08/2019Trường TH Phước Hòa BKế hoạch triển khai việc sử dụng tiết kiệm điện trong nhà trường năm học 2019 - 2020 Tải về
143/QĐ-THPHB27/08/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử trong nhà trường năm học 2019 - 2020 Tải về
137/QĐ-THPHB23/08/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập tổ tư vấn tâm lý học sinh năm học 2019 - 2020 Tải về
133/KH-THPHB19/08/2019Trường TH Phước Hòa BKế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 - 2020 Tải về
126/QĐ-THPHB16/08/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập tổ chuyên môn, tổ bộ môn, tổ văn phòng năm học 2019 - 2020 Tải về
127/QĐ-THPHB16/08/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2019 - 2020 Tải về
130/QĐ-THPHB16/08/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo nhà trường năm học 2019 - 2020 Tải về
132/QĐ-THPHB16/08/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc phân công CBGVNV thực hiện công tác bán trú năm học 2019 - 2020 Tải về
125/QĐ-THPHB16/08/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc phân công nhiệm vụ cho CBGVNV trong nhà trường năm học 2019 - 2020 Tải về
129/QĐ-THPHB16/08/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập Ban quản lý cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020 Tải về
82-CV/ĐU14/06/2019Đảng ủy xã Phước HòaCông văn về việc đảm bảo An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tải về
102/QĐ-THPHB30/05/2019Trường TH Phước Hòa BQuyết định về việc thành lập ban tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020 Tải về
101/KH-THPHB30/05/2019Trường TH Phước Hòa BKế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020 Tải về
830/SGDĐT-GDTrHTX13/05/2019Sở GDĐT tỉnh Bình DươngThông báo kế hoạch sử dụng giáo trình Family and Friends để dạy cho học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5 từ năm học 2019 - 2020 Tải về
109/PGDĐT-NGLL22/04/2019Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoTăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2019 Tải về
565/TB-SGDĐT03/04/2019Sở GD&ĐT tỉnh Bình DươngThông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 Tải về
25/03/2019Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoDanh sách tham gia tập huấn Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT Tải về
28/PGDĐT-NGLL20/03/2019Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoTham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động chào mừng 73 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2019) Tải về
64/PGDĐT-NGLL12/03/2019Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoTuyên truyền chiến dịch "Giờ trái đất" năm 2019 Tải về
59/PGDĐT-NGLL08/03/2019Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoVận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn" năm học 2018 - 2019 Tải về
78/QĐ-PGDĐT20/02/2019Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoQuy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu kinh phí tương trợ ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo Tải về
203/TB-ĐHSP12/02/2019Trường ĐHSP TP.HCMThông báo việc tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông Tải về
04/KH-THCSNT11/02/2019Trường THCS Nguyễn TrãiKế hoạch tuyển sinh lớp 6 tạo nguồn năm học 2019 - 2020 Tải về
10/KH-PGDĐT28/01/2019Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoKế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 Tải về
138/CT-BGDĐT18/01/2019Bộ Giáo dục và Đào tạoChỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường Tải về
06/CV-BHXH14/01/2019BHXH huyện Phú GiáoThông báo về giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế Tải về
268/KH-THPHB26/12/2018Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm "Xuân đầm ấm - Tết yêu thương" chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Tải về
144/HD-PGDĐT06/12/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoHướng dẫn kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, nghỉ tết Dương lịch và nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Tải về
108/2014/NĐ-CP; 15/2018/NQ-HĐND30/11/2018Chính phủ; HĐND tỉnh Bình DươngNghị định về chính sách tinh giảm biên chế và Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về
139/PGDĐT-TH28/11/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoHướng dẫn kiễm tra và báo cáo sơ kết học kỳ I cấp tiểu học năm học 2018 - 2019 Tải về
331/PGDĐT-TH23/10/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoHướng dẫn thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2018 - 2019 cấp tiểu học Tải về
234/ĐL-HKPĐ-THPHB20/10/2018Trường Tiểu học Phước Hòa BĐiều lệ Hội khỏe Phù đổng cấp trường năm học 2018 - 2019 Tải về
18/KH-LĐ18/10/2018Liên đội Trường TH Phước Hòa BKế hoạch tổ chức giao lưu "Văn nghệ, thời trang" mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm học 2018 - 2019 Tải về
197/NQ-THPHB01/10/2018Trường TH Phước Hòa bNghị quyết Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2018 - 2019 Tải về
196/CK-THPHB01/10/2018Trường TH Phước Hòa BBản cam kết trách nhiệm hợp đồng tập thể năm học 2018 - 2019 Tải về
195/QĐ-THPHB01/10/2018Trường TH Phước Hòa BQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trường Tiểu học Phước Hòa B Tải về
20/09/2018Trường TH Phước Hòa BĐăng ký thi đua năm học 2018 - 2019 Tải về
108/HD-PGDĐT18/09/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoHướng dẫn nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2018 - 2019 Tải về
118/QCPH-CAH-PGDĐT14/09/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoQuy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục ... Tải về
765/UBND-NC03/08/2018UBND huyện Phú GiáoNhắc nhở việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính Tải về
07/KHLT-CĐCS-THPHB23/05/2018CĐCS Trường TH Phước Hòa BKế hoạch giao lưu trò chơi dân gian chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023 Tải về
820/SGDĐT-GDTrHTX10/05/2018Sở GD&ĐT tỉnh Bình DươngThay đổi giáo trình học tiếng Anh cho học sinh tiểu học từ năm học 2019 - 2020 Tải về
53/KH-THPHB18/04/2018Trường TH Phước Hòa BKế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 Tải về
50/KH-THPHB17/04/2018Trường TH Phước Hòa BKế hoạch tổ chức kiểm tra cuối năm học 2017 - 2018 Tải về
139/PGDĐT-TH16/04/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoHướng dẫn kiểm tra và báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 Tải về
137/PGDĐT-NGLL16/04/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoTăng cường công tác phòng chống tai nạn đuối nước dịp hè năm 2018 Tải về
138/PGDĐT-NGLL16/04/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoTổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2018 Tải về
124/PGDĐT06/04/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoCông văn về việc đóng tiền hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2017 - 2018 Tải về
123/PGDĐT06/04/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoThông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng Công nghệ thông tin đợt 1 năm 2018 Tải về
47/KH-HCTĐ23/03/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoKế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ khối trường học năm học 2017 - 2018 Tải về
108/PGDĐT22/03/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoCông văn về việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày 9/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
200/CV-PH(TM)22/03/2018Trại giam Phú HòaCông văn về việc phối hợp tổ chức lớp học ôn và thi cấp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ Tải về
711/QĐ-UBND19/03/2018UBND tỉnh Bình DươngQuyết định về việc sử dụng nguồn 20% kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016 để thực hiện một số chính sách bảo hiểm y tế năm 2018 Tải về
102/PGDĐT-NGLL15/03/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoTriển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện Tải về
42/KH-PGDĐT15/03/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoKế hoạch kiểm tra hoạt động công tác Thư viện các trường TH, THCS năm học 2017 - 2018 Tải về
41/KH-PGDĐT15/03/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoKế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
40/KHLT-HĐ-PGDĐT15/03/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoKế hoạch về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Phú Giáo và tham gia thi Tin học trẻ tỉnh Bình Dương lần thứ XXII năm 2018 Tải về
31/KH-PGDĐT28/02/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoKế hoạch triển khai, thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 của ngành GD&ĐT huyện Phú Giáo Tải về
18/AIC.HCM27/02/2018Cty CP Tiến Bộ Quốc TếThông báo thời gian bàn giao - lắp đặt thiết bị thuộc hợp đồng số 32/HĐ.SGDĐT-AIC/2017 Tải về
23/KH-PGDĐT23/02/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoKế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 Tải về
04/2018/QĐ-UBND22/02/2018UBND tỉnh Bình DươngQuy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022 Tải về
12/KH-PGDĐT24/01/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoKế hoạch tập huấn phương pháp dạy học tích cực, cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học năm học 2017 - 2018 Tải về
230/QĐ-UBND23/01/2018UBND tỉnh Bình DươngQuyết định về việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Tải về
02/TB-HKH23/01/2018Hội khuyến học huyện Phú GiáoThông báo về việc thời gian, địa điểm nhận học bổng quỹ "Từ thiện Hằng Hữu" do công ty cổ phần Đại Nam tài trợ Tải về
03/KH-LĐLĐ22/01/2018LĐLĐ huyện Phú GiáoKế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 Tải về
11/LĐLĐ19/01/2018LĐLĐ huyện Phú GiáoVận động tờ lịch treo tường hết thời gian sử dụng năm 2017 và ủng hộ mua tăm tre giúp Hội người mù tỉnh Tải về
08/LĐLĐ18/01/2018LĐLĐ huyện Phú GiáoPhân bổ phiếu khám bệnh miễn phí cho con em Đoàn viên Công đoàn tại Phòng khám Nhi đồng Sài Gòn Tải về
09/LĐLĐ18/01/2018LĐLĐ huyện Phú GiáoTriển khai thể lệ hội thi Sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Bình Dương lần thứ VIII, năm 2017-2019 Tải về
02/CT-LĐLĐ18/01/2018LĐLĐ huyện Phú GiáoChương trình công tác nữ công năm 2018 Tải về
30/PGDĐT-TH16/01/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoCông văn về việc dự thi giáo viên dạy giỏi "Giải thưởng Võ Minh Đức" cấp tiểu học vòng tỉnh năm học 2017-2018 Tải về
29/PGDĐT-TCCB16/01/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoThực hiện công tác thuyên chuyển năm học 2017 - 2018 Tải về
05/KH-THPHB15/01/2018Trường TH Phước Hòa BKế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề tháng 1 năm học 2017-2018 Tải về
27/PGDĐT15/01/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoQuy định thời gian đóng quỹ tương trợ ngành GD&ĐT huyện Phú Giáo Tải về
24/PGDĐT-TH11/01/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoBồi dưỡng thường xuyên nội dung 3 cấp Tiểu học năm học 2017 - 2018 Tải về
73/SGDĐT-CTTTPC11/01/2018Sở GD&ĐT tỉnh Bình DươngTruyền thông sức khỏe răng miệng cho học sinh tiểu học Tải về
72/SGDĐT-VP11/01/2018Sở GD&ĐT tỉnh Bình DươngLộ tài khoản và mật khẩu từ các mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến Tải về
20/PGDĐT08/01/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoThông báo đường dây nóng trong việc phòng chống nạn bạo lực học đường trên địa bàn huyện Tải về
18/PGDĐT-NGLL08/01/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoHỗ trợ công tác tuyên truyền sự kiện "Tokyu Group - Lễ hội Nhật Bản" năm 2018 Tải về
01/KH-PGDĐT08/01/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoKế hoạch về việc kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị MN, TH, THCS năm 2018 Tải về
07/QĐ-PGDĐT08/01/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoQuyết định về việc kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị MN, TH, THCS năm 2018 Tải về
10/PGDĐT-NGLL05/01/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoTham gia đi bộ đồng hành với chủ đề Chung sức vì nhân đạo năm 2018. Tải về
09/PGDĐT-NGLL05/01/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoTổ chức phát động và tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47, năm 2018. Tải về
05/QĐ-PGDĐT04/01/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoQuyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra hoạt động dạy học và khảo sát chất lượng học sinh tại các trường tiểu học. Tải về
01/PGDĐT-NGLL02/01/2018Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoPhân bổ chỉ tiêu hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2018. Tải về
5851/UBND-VX25/12/2017UBND tỉnh Bình DươngCông văn về việc cho học sinh, sinh viên tỉnh Bình Dương nghỉ học trước diễn biến cơn bão số 16 (Tembin) để đảm bảo an toàn Tải về
114/TB-PGDĐT21/12/2017Phòng GD&ĐT Phú GiáoThông báo về việc trợ cấp cho CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 Tải về
256/KH-THPHB11/12/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch triển khai, quản lý và sử dụng tủ sách lớp học Tải về
208/KH.HCTĐ-PGD06/12/2017Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoKế hoạch phối hợp ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra Tải về
245/KH-THPHB04/12/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2017 - 2018 Tải về
244/BC-THPHB04/12/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BBáo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường từ năm học 2011-2012 đến năm học 2016-2017 Tải về
750/HD-SNV27/11/2017Sở nội vụ - Tỉnh Bình DươngHướng dẫn xét Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương" Tải về
193/KH-HCTĐ20/11/2017Hội CTĐ huyện Phú GiáoKế hoạch thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Mậu Tuất - năm 2018 Tải về
24/TB-LĐLĐ16/11/2017LĐLĐ huyện Phú GiáoThông báo Phân bổ số lượng đại biểu dự hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn huyện Phú Giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 Tải về
01/08/2017Tiểu học Phước SangQuyết định thành lập tổ khối năm học 2017-2018 Tải về
103/BTĐKT-HC15/11/2017Ban TĐKT - Sở nội vụ tỉnh Bình DươngPhúc đáp câu hỏi của công dân về mức chi tiền thưởng Tải về
101/LĐLĐ15/11/2017LĐLĐ huyện Phú GiáoCông văn về việc thông báo thay đổi hộp thư điện tử mới và quy định thực hiện chế độ thông tin của LĐLĐ huyện và công đoàn cơ sở Tải về
23/TB-LĐLĐ14/11/2017LĐLĐ huyện Phú GiáoThông báo về việc tham quan triển lãm Doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2017 Tải về
02/VBHN-BNV; 1877/SNV-CCVC09/11/2017Bộ nội vụ; Sở nội vụ tỉnh Bình DươngVăn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV và công văn 1877/SNV-CCVC về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải về
234/KH-THPHB08/11/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch tháng 11 năm học 2017-2018 Tải về
235/KH-THPHB08/11/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Anh - cụm 3 năm học 2017-2018 Tải về
230/KH-THPHB03/11/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 11 năm học 2017-2018 Tải về
30/KH-LĐLĐ03/11/2017LĐLĐ huyện Phú GiáoKế hoạch Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 Tải về
227/KH-THPHB01/11/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm học 2017-2018 Tải về
220/QĐ-THPHB30/10/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BQuyết định thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử Trường Tiểu học Phước Hòa B Tải về
219/QĐ-THPHB30/10/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BQuyết định ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Tải về
54/TB-UBND26/10/2017UBND xã Phước HòaThông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký của Chủ tịch UBND xã Phước Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
1931/SGDĐT-TCCB09/10/2017Sở GD&ĐT Bình DươngHướng dẫn thực hiện chế độ cho nữ giáo viên có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè. Tải về
20/2017/TT-BGDĐT03/10/2017Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập Tải về
2563/QĐ-UBND25-9-2017UBND tỉnh Bình DươngQuyết định ban hành quy định xét, công nhận sáng kiến và tổ chức, hoạt động của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh. Tải về
2534 QĐ-UBND21-9-2017UBND tỉnh Bình DươngQuyết định về việc công nhận danh hiệu TTLĐXS và CSTĐ cấp tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành GD&ĐT huyện PG, năm học 2016-2017. Tải về
2535/QĐ-UBND21-9-2017UBND tỉnh Bình DươngQuyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc ngành GD&ĐT huyện PG năm học 2016-2017. Tải về
176/KH-THPHB19/09/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BKế hoạch năm học 2017-2018 Tải về
301/PGDĐT-TCCB11/9/2017Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoVề việc báo cáo công tác Tổ chức cán bộ năm học 2017-2018. Tải về
295/PGDĐT-TH7-9-2017Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoVề việc hướng dẫn kê khai dạy thêm giờ cấp tiểu học năm học 2017-2018. Tải về
90/KH-PGDĐT7-9-2017Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoKế hoạch tổ chức Giải bóng chuyền truyền thống ngành GD&ĐT huyện PG nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2017. Tải về
290/PGDĐT-TCCB5-9-2017Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoVề việc báo cáo định kỳ hoạt động Y tế trường học. Tải về
285/PGDĐT-NGLL1-9-2017Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoVề việc hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bán trú, căn tin. Tải về
270/PGDĐT-TCCB23/08/2017Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoChiêu sinh các lớp Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam Tải về
THCS An BìnhV/v hướng dẫn Nhập điểm trên VNEDU Tải về
THCS An BìnhV/v hướng dẫn cập nhật Hồ sơ Học Sinh trên VNEDU Tải về
Tiểu học Phước SangQuy chế hội đồng thi đua, khen thưởng Tiểu học Phước Sang Tải về
80 /QĐ-THPS08/10/2016Tiểu học Phước SangQuyết đinh thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng Tiểu học Phước Sang Tải về
1910/QĐ-TLĐ19/12/2016Tổng LĐLĐ Việt NamQuyết định về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở Tải về
204/KH-THPHB11/10/2016Trường TH Phước Hòa BKế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
03/2014/TT-BTTTT28/04/2014Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tư quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Tải về
01/2014/TT-BGDĐT16/03/2014Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Tải về
78/KH-THPHB24//04/2019Trường TH Phước Hòa BKế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017 - 2022 Tải về
Phòng GD&ĐT huyện Phú GiáoKết quả thi lý thuyết hội thi giáo viên dạy giỏi giải thưởng Võ Minh Đức cấp huyện Tải về