Sinh hoạt chuyên đề tổ chuyên môn nghiệp vụ cốt cán (Cụm 2 – Tỉnh Bình Dương)

Căn cứ kế hoạch số 2095 ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về Kế hoạch hoạt động Hội đồng chuyên môn – nghiệp vụ cốt cán, giáo dục tiểu học cấp tỉnh năm học 2021 – 2022.

Thực hiện kế hoạch số 301 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Trường Tiểu học Phước Hòa B về việc tổ chức chuyên đề cấp tỉnh “Ứng dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nhằm tăng cường sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong giờ học trực tuyến năm 2021 – 2022”

Được sự thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo. Sáng ngày 17/01/2022 Trường Tiểu học Phước Hòa B tổ chức buổi sinh hoạt Chuyên đề “Ứng dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nhằm tăng cường sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong giờ học trực tuyến”.

Buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với các điểm cầu là các thành viên của tổ chuyên môn nghiệp vụ cốt cán cụm 2 tỉnh Bình Dương. Tại điểm cầu trường Tiểu học Phước Hòa B, tham dự gồm các thầy giáo, cô là thành viên tổ nghiệp vụ cốt cán của huyện Phú Giáo.

          *Nội dung chính của buổi sinh hoạt chuyên đề gồm 3 phần:

          Phần thứ nhất:

Báo cáo lý thuyết chuyên đề “Ứng dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nhằm tăng cường sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong giờ học trực tuyến” – do cô Nguyễn Thị Hiếu – PHT trường TH Phước Hòa B thực hiện.

          Phần thứ hai:

Xem video ghi hình tiết dạy minh họa: Môn Toán, Khối 5 – do cô Lê Thị Thanh Hoài – Giáo viên trường TH Phước Hòa B thực hiện.

         Phần thứ ba:

Thảo luận đóng góp ý kiến.

Sau khi thảo luận các thành viên tham gia đều đánh gia cao buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung phù hợp với tình hình các trường đang tổ chức dạy học trực tuyến. Các nội dung giải pháp đưa ra trong buổi sinh hoạt góp phần tăng sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, giúp học sinh tập trung hơn vào bài học nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động dạy và học trực tuyến.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề

901d1aefe4d9298770c8

Cô Nguyễn Thị Hiếu – Phó hiệu trưởng báo cáo chuyên đề

1

c816dd1e2328ee76b739

Các thầy, cô thành viên tổ chuyên môn nghiệp vụ cốt cán của huyện Phú Giáo

2

Video ghi hình tiết dạy minh họa môn Toán lớp 5 do cô Lê Thị Thanh Hoài – Giáo viên trường TH Phước Hòa B thực hiện.