Sinh nhật công đoàn viên quý 3 năm 2020

1debf8c960f49faac6e5

Chiều ngày 10/9/2020 Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Phước Hòa B đã tổ chức sinh nhật quý 3 cho công đoàn viên có ngày sinh trong các tháng 7, 8, 9. Đây là một hoạt động thường xuyên của công đoàn nhằm động viên, khích lệ công đoàn viên hăng say trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

10f164dbfce603b85af7