Hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học

Chiều ngày 21/11/2019 tại trường TH Phước Vĩnh B, Phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp tiểu học cho Ban giám hiệu và giáo viên cốt cán các trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Tại buổi hội nghị CBGV được nghe thầy Vi Văn Khởi – Hiệu trưởng Trường TH Vĩnh Hòa B trình bày nội dung tổng thể của 3 cấp học, và cô Trần Thị Minh Huệ – Hiệu trưởng Trường TH Phước Hòa B trình bày nội dung của cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018.

Qua buổi Hội nghị CBGV đã nắm được mục tiêu và nội dung của chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018.

Trong chương trình chương trình giáo dục phổ thông mới, mục tiêu giáo dục tiểu học “giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt”.

Trong chương trình chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, mục tiêu của giáo dục tiểu học “giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở”.

Như vậy, trong chương trình chương trình giáo dục phổ thông mới, mục tiêu giáo dục tiểu học không chỉ chú ý chuẩn bị cho học sinh những cơ sở ban đầu “cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở” mà còn chú ý yêu cầu “phát triển phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt”.

Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị:

1

Thầy Trịnh Quang Thêm – Phó Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

2

Ban giám hiệu và giáo viên cốt cán các trường tiểu học trong huyện tham gia tâp huấn

3

Thầy Vi Văn Khởi – Hiệu trưởng Trường TH Vĩnh Hòa B triển khai chương trình tổng thể của 3 cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

4

Cô Trần Thị Minh Huệ – Hiệu trưởng Trường TH Phước Hòa B triển khai chương trình Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018.

5

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *