Quyết định về việc ban hành nội quy làm việc của nhân viên phục vụ nhà bếp, căn tin, bảo mẫu trong thực hiện công tác bán trú năm học 2021 – 2022

Đăng ngày: 2022-02-16 10:13:55
Sửa ngày: 2022-02-16 10:13:55
Ngày ký: 07/02/2022
Ngày hiệu lực: 07/02/2022
Người đăng: thphuochoab

Tên file: QD-37.pdf
Kích thước: 2.05 MB
Tải về