Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập

Đăng ngày: 2021-02-22 16:11:36
Sửa ngày: 2021-02-22 16:11:36
Ngày ký: 02/02/2021
Ngày hiệu lực: 02/02/2021
Người đăng: thphuochoab

Tên file: TT-02.pdf
Kích thước: 4.76 MB
Tải về