Đại hội Chi đoàn Nhiệm kỳ 2019 – 2020

Ngày 12/11/2019 Chi đoàn Trường Tiểu học Phước Hòa B đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2020, tại Đại hội BCH Chi đoàn đã báo cáo tình hình hoạt động công tác đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2020 và bản kiểm điểm của BCH Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2019. Đai hội đã diễn ra trong không khí khẩn trương, nghiêm túc các đoàn viên trong chi đoàn đã tập trung đóng góp ý kiến xây dựng cho báo cáo và chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới của Chi đoàn.

1

Đến dự Đại hội của Chi đoàn có đ/c Trương Thị Ngọc Châu – Bí thư Đoàn thanh niên xã Phước Hòa, đ/c Hồ Suyền – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS, cùng các đ/c là Bí thư các Chi đoàn ban và 11 đoàn viên của Chi đoàn.

2 1

Đại hội đã nhất trí bầu ra đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí:

  1. Đ/c Trần Thị Hồng Thắm – Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019
  2. Đ/c Nguyễn Thị Hằng – Ủy viên BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019
  3. Đ/c Lê Thị Mỹ Diễm – Đoàn viên

2 2

Thư ký của Đại hội là đ/c Nguyễn Thị Thu Phương – Đoàn viên

2

Đ/c Nguyễn Thị Hằng thông qua chương trình của Đại hội

3

Đ/c Lê Thị Mỹ Diễm thông qua báo cáo tình hình hoạt động công tác đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2020

4

Đ/c Trần Thị Hồng Thắm thông qua bản kiểm điểm của BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019  5

Sau khi tổ chức cho Đại hội thảo luận BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019 tuyên bố hết nhiệm kỳ

6

Đ/c Lê Thị Thắng hướng dẫn cho Đại hội tiến hành bầu cử BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2020

7

Đại hội tiến hành bầu BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới

9

BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2020 ra mắt Đại hội

  1. Đ/c Trần Thị Hồng Thắm – Bí thư Chi đoàn
  2. Đ/c Phạm Duy Giang – Phó Bí thư Chi đoàn
  3. Đ/c Hồ Như Thủy – Ủy viên BCH Chi đoàn

10

Tại Đại hội đ/c Trương Thị Ngọc Châu – Bí thư Đoàn thanh niên xã Phước Hòa cũng đã trao quyết định trưởng thành đoàn cho 1 đ/c đoàn viên trong Chi đoàn.

11

Đ/c Trương Thị Ngọc Châu – Bí thư Đoàn thanh niên xã Phước Hòa trao tặng giấy khen của BCH Đoàn xã cho 2 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019.12

Đ/c Trương Thị Ngọc Châu – Bí thư Đoàn thanh niên xã Phước Hòa phát biểu tại Đại hội

13

Đ/c Hồ Suyền – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS phát biểu tại Đại hội.

14

Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương – Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội Chi đoàn

15

Đoàn viên biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội

16