Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục …

Đăng ngày: 2018-09-19 21:01:45
Sửa ngày: 2018-09-19 21:01:45
Ngày ký: 14/09/2018
Ngày hiệu lực: 14/09/2018
Người đăng: thphuochoab

Tên file: 118-Quy-chế-bảo-vệ-an-ninh-quốc-gia.pdf
Kích thước: 630.50 KB
Tải về