Báo cáo kết quả thực hiện công tác 3 công khai năm học 2018 – 2019, tình hình thực hiện công khai đầu năm học 2019 – 2020 và định hướng quản lý công tác 3 công khai tại cơ sở giáo dục năm 2019 – 2020

Đăng ngày: 2019-10-02 08:49:51
Sửa ngày: 2019-10-02 08:49:51
Ngày ký: 02/10/2019
Ngày hiệu lực: 02/10/2019
Người đăng: thphuochoab

Tên file: Bao-cao-3-cong-khai.pdf
Kích thước: 1.92 MB
Tải về