Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV và công văn 1877/SNV-CCVC về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Đăng ngày: 2019-04-25 07:43:45
Sửa ngày: 2019-04-25 07:43:45
Ngày ký: 09/11/2017
Ngày hiệu lực: 09/11/2017
Người đăng: thphuochoab

Tên file: HD-danh-gia-phan-loai-CB-CC-VC-1.pdf
Kích thước: 632.38 KB
Tải về


Tên file: van-ban-hop-nhat-02-vbhn-bnv-bo-noi-vu.doc
Kích thước: 213.50 KB
Tải về