Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” năm học 2022 – 2023

Đăng ngày: 2022-10-12 16:21:05
Sửa ngày: 2022-10-12 16:21:05
Ngày ký: 11/10/2022
Ngày hiệu lực: 11/10/2022
Người đăng: thphuochoab

Tên file: FILE_20221012_151531_U6t84.pdf
Kích thước: 529.71 KB
Tải về