Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, đạo đức và công tác học sinh năm học 2022 – 2023

Đăng ngày: 2022-10-12 16:16:07
Sửa ngày: 2022-10-12 16:16:07
Ngày ký: 11/10/2022
Ngày hiệu lực: 11/10/2022
Người đăng: thphuochoab

Tên file: FILE_20221012_151415_8A5Jo.pdf
Kích thước: 986.89 KB
Tải về