Quyết định về việc sử dụng nguồn 20% kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016 để thực hiện một số chính sách bảo hiểm y tế năm 2018

Đăng ngày: 2018-04-18 08:10:30
Sửa ngày: 2018-04-18 08:10:30
Ngày ký: 19/03/2018
Ngày hiệu lực: 19/03/2018
Người đăng: thphuochoab

Tên file: 711-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te.pdf
Kích thước: 700.11 KB
Tải về