Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu kinh phí tương trợ ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo

Đăng ngày: 2019-02-21 16:07:29
Sửa ngày: 2019-02-21 16:07:29
Ngày ký: 20/02/2019
Ngày hiệu lực: 20/02/2019
Người đăng: thphuochoab

Tên file: QĐ-78_Quy-định-sửa-đổi-về-mức-thu-chi-quỹ-tương-trợ-2019.pdf
Kích thước: 0
Tải về