Nội quy làm việc của nhân viên phục vụ nhà bếp, căn tin, bảo mẫu bếp ăn bán trú trong trường học năm học 2019 – 2020

Đăng ngày: 2019-09-06 14:15:32
Sửa ngày: 2019-09-06 14:15:32
Ngày ký: 30/08/2019
Ngày hiệu lực: 30/08/2019
Người đăng: thphuochoab

Tên file: Noi-quy-lam-viec.pdf
Kích thước: 1.21 MB
Tải về