Nghị định về chính sách tinh giảm biên chế và Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Đăng ngày: 2019-03-08 15:14:13
Sửa ngày: 2019-03-08 15:14:13
Ngày ký: 30/11/2018
Ngày hiệu lực: 30/11/2018
Người đăng: thphuochoab

Tên file: NĐ-108-2014-CP.pdf
Kích thước: 0
Tải về


Tên file: NQ-15-2018-HĐND.pdf
Kích thước: 0
Tải về