Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Đăng ngày: 2020-05-07 15:25:14
Sửa ngày: 2020-05-07 15:25:14
Ngày ký: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 31/03/2020
Người đăng: thphuochoab

Tên file: 19_2020_ND-CP_434431.doc
Kích thước: 113.00 KB
Tải về