Công văn triển khai Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Đăng ngày: 2021-02-22 16:02:44
Sửa ngày: 2021-02-22 16:02:44
Ngày ký: 03/02/2021
Ngày hiệu lực: 03/02/2021
Người đăng: thphuochoab

Tên file: FILE_20210222_135919_cv-trien-khai-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-.signed.pdf
Kích thước: 528.15 KB
Tải về